Statutter

Formål

§1
NHHI MOTBAKKE skal være en interessegruppe som fremmer sunn idrettsglede, hygge og pils på toppen.

Organisasjon

§2
NHHI MOTBAKKE består av:

Leder
Representerer NHHI MOTBAKKE og skal koordinere styrets arbeid. Leder er ansvarlig for kontinuitet og fremdrift i alt arbeid i NHHI MOTBAKKE. Videre er det juridiske ansvaret tillagt denne funksjonen. 

Nestleder
Er stedfortreder for lederen, og skal bistå lederen med kontinuitet og fremdrift i alt arbeid i NHHI Motbakke

Økonomiansvarlig
Er ansvarlig for økonomistyring. Videre skal økonomiansvarlig sørge for at regnskapsførsel og budsjettering i NHHI MOTBAKKE er i overensstemmelse med Lov for NHHS og Regnskapsinstruksen. 

Informasjonsansvarlig
Har ansvaret for informasjonsflyt innad i NHHI MOTBAKKE. Videre har informasjonsansvarlig ansvar for kontakt med ekstern media.

Markedsansvarlig
Har ansvaret for oppfølging av NHHI MOTBAKKE´s samarbeidspartnere. Videre har markedsansvarlig ansvar for fremforhandling av nye samarbeidspartnere

Treningsansvarlig
Har ansvaret for treninger.Videre har treningsansvarlig ansvar for løyper og logging av treningsoppmøte.

It-ansvarlig
Har ansvaret for den daglige driften av nhhimotbakke.com

Generalforsamling/Styremøte

§3
Det skal avholdes generalforsamling en gang hvert semester, henholdsvis i januar og september. Generalforsamlingen forplikter seg til å servere vafler for å være gyldig. For at vedtak skal bli gjeldene må det være 10 stemmeberettige medlemmer tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Valg

§5
Alle stillinger er på valg under GF minst en gang i året. Bestemmes av styret ved behov.

Økonomi

§6
NHHI MOTBAKKE skal rette seg etter NHHS retningslinjer for interessegrupper.

§7
Medlemskontigenten er for hvert semester settes tilsvarende en sixpack Hansa 0,5l (uten pant). Justeres hvert semester etter prisen hos Rema 1000 Helleveien.

Virksomhet

§8
NHHI MOTBAKKE skal sørge for sunn treningsglede

§9
NHHI MOTBAKKE skal sørge for hygge under trening, samt under andre sosiale arrangementer.

§10
NHHI MOTBAKKE skal hvert år være representert under Stoltzekleiven Opp og Merinobakke-løpet.

§12
Det skal gjennomføres årlig rakfisklag i forbindelse med generalforsamlingen i januar.